Yogalæreruddannelse i Randers C - Klassisk Hatha Yoga
Yogalæreruddannelsens form og indhold

Du kan læse meget mere om forløbet på uddannelsen og om temaer og arbejdsområder i den lange pdf:

Gennemgående temaer og arbejdsområder
Nogle af de nedenstående temaer og arbejdsområder vil være gennemgående under hele forløbet. Nogle vil fylde meget og andre vil blive mere overfladisk berørt. Inddelingen er derfor vejledende, og skal tages med forbehold.

Temaer og arbejdsområder 1. halvår
- De grundlæggende principper for klassisk hatha yoga
- De fysiske stillinger/asanas – udførelse, teknik, formål/virkning og begrænsninger (fordybelse i 28 obligatoriske klassiske yogastillinger samt forøvelser og fortræning til disse stillinger)
- De grundlæggende principper for stående stillinger, foroverbøjninger, bagudbøjninger, omvendte stillinger, balancestillinger
- Yoga for alle – forøvelser, fortræning, variationer og brug af hjælpemidler i stillingerne
- Grundlæggende anatomi og fysiologi (basal viden om hvordan kroppen hænger sammen – skelet, muskler, åndedrætssystem, bindevæv, organer, kirtler, hormonproduktion, lymfesystem, nervesystem)
- Omkring forskellige ryglidelser og yoga for disse ryglidelser
- Kropsholdning og kropsanalyse
- Yogaserier
- Yogisk anatomi (energisystemet, chakraerne, nadierne, prana, mudras og bandhas).
- Kommunikationsøvelser omkring forskellige temaer: Hvad er yoga for mig? Hvad er mit personlige forhold til yoga? Hvad betyder yoga for mig?
- Lære at observere og rette/justere yogaøvelser
- Lære at diktere øvelser
- Grundlæggende viden om og erfaring med hvad yoga gør ved kroppen (gennemstrømning, alignment, kropsbevidsthed)
- Afspændinger
- Visualiseringer
- Læren om Prana
- Bevidst arbejde med åndedrættet - pranayama/åndedrætsøvelser - forståelse af sammenhæng mellem sindet og åndedrættet

Temaer og arbejdsområder 2. halvår
- Grundlæggende viden om og erfaring med hvordan yoga påvirker sindet (indre ro, harmoni med virkeligheden, centrering i det der er, rumme sig selv, åbent nærvær, fokuseret opmærksomhed, det helende flow i krop, energi og følelse)
- Mindfulness
- Bevidstheden som nøglen til yoga
- Følelsernes betydning i yoga – indre blødhed
- Grundlæggende om yogaens historie og udvikling (kildeskrifter, oprindelse, menneskesyn og livssyn)
- Gennemgang af forskellige yogaskoler og yogaretninger
- Grundlæggende yogafilosofi (yoga som livsfilosofi, livsstil, herunder kost) – som et bidrag til en forståelse af de oplevelser man får, når man laver yoga
-Snuse til forskellige yoga-former/stilarter: fx Restorativ yoga, Chakrayoga, Yin-yoga, Yang yoga, Astanga yoga, Iyengar yoga, Vinyasa flow yoga, Mindfull yoga, mm.
- Kendskab til fokus indenfor andre grene af yogaen
- Gæsteundervisere
- Forberedelse til kaninundervisning
- Meditation – lære at guide
- Energisystemet og chakrasystemet
- Energiøvelser – øvelser der hjælper energien til at fordele sig bedre i kroppen, og som dermed virker healende og giver øget vitalitet og livskraft (bl.a. ud fra Bob Moore).
- Øve det at diktere yogaøvelser
- Viden om og erfaring med at lave yogaprogrammer
- Yoga ved særlige behov (fx gravide, børn, stressramte)

Temaer og arbejdsområder 3. halvår
- Undervisningsplanlægning, undervisningslære, undervisningsteknik
- Evaluering af kaninundervisning
- Hvordan holde vitaliteten og kontakten til sig selv som underviser – og over tid?
- Udfordre indre censorstrukturer (den indre kritiker)
- Tilstanden yoga - hvad betyder kontakten – hvad betyder det, om man som lærer har kontakt til sig selv, og hvad betyder det for eleven?
- Kommunikationsøvelser omkring forskellige temaer: Hvad gør en god underviser? Hvilken slags underviser ønsker jeg at være? Mine styrker som kommende underviser? Hvad er jeg evt. bange for? Hvilken slags underviser kan jeg se mig selv som? mm.
- Forståelse af forskellige psykiske lidelser
- Fremtiden som yogalærer – Hvor får jeg arbejde? Hvordan bliver jeg selvstændig? Hvad kan jeg trække fra i Skat? Hvor meget skal yogaen fylde i mit fremtidige arbejdsliv?
- Annoncering, brochure, hjemmeside, skat, moms og momsfritagelse, revision mm.?

Temaer og arbejdsområder 4. halvår (NB: 2 gange - efter endt uddannelse)
- Supervision – med temaer efter deltagernes ønske og behov til den tid (sammen med de øvrige yogalærere fra holdet).


Udlevering af diverse info-materiale

Der vil undervejs i uddannelsen løbende blive udleveret diverse kopimateriale om øvelser, diktater på øvelser, grundlæggende principper for øvelser, links, litteratur, programmer, artikler, baggrundsinfo, forøvelser, fortræningsøvelser til stillinger og variationer af stillinger.
Du vil efter hver undervisningsgang modtage en del af det gennemgåede materiale – Det meste får du i print, men også noget, du selv skal printe.
Da du over de 1½ år uddannelsen varer, vil modtage rigtig meget materiale, vil du fra starten få udleveret 3 mapper, som du kan sætte materialet ind i løbende. Du vil også få udleveret en skriveblok til notater og en lille notesbog til indsigter omkring din egen proces med yoga.
Du får desuden udleveret nogle af bøgerne vi bruger, og andre skal du selv købe, eller låne på bibliotekerne. Andre bøger igen vil kunne lånes af mig på skift.

Yogauddannelse Randers

 

Center for Terapi og Selvudvikling - Yogalæreruddannelse v. Kristine Kusk Mikkelsen - Skolestræde 7, Stuen, 8900 Randers C - kristinemikkelsen@hotmail.com - 22 54 76 15