Yogalæreruddannelse i Randers C - Klassisk Hatha Yoga
Pris, betaling og tilmelding til yogalæreruddannelsen

Der vil være min. 8 og max. 10 deltagere på uddannelsen.

Den samlede pris for hele uddannelsen er
34.000 kr.

Der betales et depositum på 12.000 kr inden uddannelsesstart og derefter betales de resterende 22.000 kr i 11 rater à 2000 kr. over det første år af uddannelsen. De sidste halve år betaler du ikke, - det dækkes af dit depositum.
Du er sikret en plads når du har betalt depositum (inden 1. november 2021).

Læs mere om priser og betaling i den lange pdf, som kan hentes her

Prisen på 34.000 kr. inkluderer:

 • I alt 16 uddannelsesmoduler med undervisning i alt 216 timer over 1½ år.
 • Depositum på 12.000 som dækker betaling af det sidste halve år af uddannelsen.
 • 3 personlige samtaler à 1 times varighed.
 • 2 gange undervisningssupervision i forbindelse med prøvekaniner under uddannelsen.
 • 2 mødegange i supervisionsgruppe efter endt uddannelse á 6 timer.
 • Udstedelse af diplom efter gennemført uddannelse.
 • Udlevering af diverse relevante yogabøger.
 • Udlevering af diverse kopimateriale (som også vil blive udsendt pr. mail).
 • En notesbog og en notesblok.
 • 3 ringbind til diverse materialer.

Oven i den samlede pris kommer:

 • Obligatorisk deltagelse på et yogahold under hele uddannelsen. (Du vil få rabat hvis du vælger at gå hos mig - normalprisen er 100 kr. pr. gang, men du vil få det til 90 kr. pr gang).
 • Eventuel deltagelse på ekskursion (frivilligt).
 • Køb af yoga-bøger (frivilligt) – kan også lånes på bibliotek, af mig, eller de kan kopieres.
 • Eksamensgebyr 1500 kr (frivillig eksamen).
 • Kost og logi 3 dage på internat ca. 3000 kr.

Refusion og afmeldingsregler
Hvis der ikke er tilmeldt min. 8 deltagere inden 1.november 2021, vil uddannelsen ikke blive gennemført, og du vil selvfølgelig få dit depositum på 12.000 kr. tilbagebetalt til din konto. Eventuelt vil uddannelsen så blive udskudt, indtil der er deltagere nok – fx fra august 2022.
Depositum betales ellers ikke tilbage, men er min sikring for, at du er seriøst tilmeldt uddannelsen. Hvis du af den ene eller den anden grund springer fra inden endt uddannelse betales depositummet ikke tilbage. Depositummet dækker også udgifter til materialer og til gæstelærere, og betales kun tilbage i det tilfælde at jeg som underviser af den ene eller anden årsag ikke er i stand til at gennemføre forløbet. Hvis du springer fra uddannelsen udstedes der heller ikke diplom (evt. kan der udstedes et dokument omkring det, du til dato har været igennem). Den påbegyndte måneds uddannelsesgebyr betales heller ikke tilbage, så hvis du skal springe fra uddannelsen, skal de ske inden d. 1. i måneden.

Uddannelseskontrakt
Ved begyndelsen af uddannelsen underskriver vi begge en gensidig uddannelseskontakt, ud fra ovenstående betingelser. Uddannelseskontrakten kan downloades som pdf på min hjemmeside, så du kan se, hvad den indebærer. Den vil blive udleveret og underskrevet, så snart du har indbetalt depositum. Uddannelseskontrakten fungerer som en gensidig sikring af vores samarbejde.

De aktuelle datoer, kan ses her

Hent uddannelseskontrakt her

Yogalæreruddannelse Randers

 

Center for Terapi og Selvudvikling - Yogalæreruddannelse v. Kristine Kusk Mikkelsen - Skolestræde 7, Stuen, 8900 Randers C - kristinemikkelsen@hotmail.com - 22 54 76 15